Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
 

bit.gtu.ge -ს 2 წლის იუბილე.

Filed Under (საინტერესოა!, სხვა...) by on 30-12-2011

Tagged Under : ,

2011 წლის 24 დეკემბერს,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,მეექვსე კორპუსის მეცხრე სართულზე,ჟანი კალანდაძის სახელობის აუდიტორიაში გაიმართა ჩვენი საიტის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.ზუსტად 2 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ჩვენი საიტი შეიქმნა და აქტიურად აგრძელებს მოღვაწეობას.ამ 2 წლის განმავლობაში bit.gtu.ge-ზე დაიდო უამრავი პოსტი,გამოჩნდა ბევრი ახალი სახე,რა თქმა უნდა სტუდენტების სახით,ჩატარდა უამრავი ონლაინ სემინარი,მოწვეულ იქნა საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი სახეები,ჩატარდა უამრავი ღონისძიება,გაიზარდა ჩვენი საიტის მომხარებელთა რაოდენობა,განსაკუთრებით კი მას შემდეგ რაც საიტზე განთავსდა ჩვენივე უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ შექმნილი ინტერნეტ რადიო “BEQradio”.     

ღონისძიების საორგანიზაციო საკითხები სტუდენტებმა მოაგვარეს,მოწვეულ იქნა უამრავი სტუმარი.სამწუხაროდ საიტის შემქნელი და სულის ჩამდგმელი,ბატონი მიხეილ ქანთარია საპატიო მიზეზთა გამო ამ ძალიან ლამაზ დღეს ჩვენთან ერთად არ იმყოფებოდა.ღონისძიებას წარუძღვა ჩვენი მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი ალექსანდრე ედიბერიძე.

Read More »

 

Ночь, улица, фонарь, аптека …

Filed Under (ნაწარმოებები, სხვა...) by on 29-12-2011

Tagged Under :

                      

რუსი პოეტი ალექსანდრ ბლოკი დაიბადა 1880 წელს სანქტ–პეტერბურგში.

Read More »

 

ადამიანური რესურსების მართვა (HRM) (გაგრძელება)

Filed Under (საინტერესოა!, მეცნიერები, ფსიქოლოგია, სხვა...) by on 28-12-2011

Tagged Under : , , , , , , , , , , , , ,

ჩინებული თანამშრომლების აღზრდა: ჩვეულებრივი ხალხის არაჩვეულებრივ შემსრულებლებად გადაქცევა

თავი I

თავი II – ჯერ  დაგეგმეთ,შემდეგ  დარგეთ.

 

 

წიგნის მეორე თავი მიძღვნილია ახალი განყოფილებების ან ცალკეულ პროექტებზე სამუშაოდ გუნდების შექმნას.

Read More »

 

დისკური, ლენტური და Flash დამგროვებლები

Filed Under (კომპ. ქსელები) by on 28-12-2011

Tagged Under : , , , , ,

 

 
 
      CDდისკებზე შეგვიძლია 700 მბ-მდე ინფორმაციის შენახვა, თუმ¬ცა დღევანდელი საზომებით ეს საკმაოდ მცირე მოცულობაა. ამიტომ ინჟინრები ცდილობენ გაზარდონ ჩაწერის სიმკვრივე, ანუ შეავიწროვონ ბილიკები, შეამცირონ მათი ზომები, უფრო კომპაქტუ¬რად განალაგონ ბიტები. 1995 წლიდან გამოჩნდნენ ახალი ტიპის დისკები, რომლებიც სამჯერ მეტ ინფორმაციას იტევდნენ. ამ პერიო¬დიდან საფუძველი ჩაეყარა DVD ტექნოლოგიას, რამაც ძირფესვიანად გააუმჯობესა ოპტიკური წესით მონაცემთა შენახვა.
 

Read More »

 

ციფრები მართავენ ქვეყანას.

Filed Under (სხვა...) by on 28-12-2011

Tagged Under : , ,

Пифагор считал, что всё на свете можно выразить с помощью чисел: «Числа правят миром!»-провозгласил он. С помощью чисел он изображал такие понятия, как справедливость, совершенство, дружба.

Например, справедливость – число 4 – оно является первым произведением двух равных множителей: 4 = 2 * 2 (единицу в то время не считали настоящим числом). Четными числами он изобразил женское начало, а нечетными – мужское. Поэтому четные числа называли женскими началами, а нечетные – мужскими. Например, бракосочетание он обозначал числом 5 – суммой первого четного и первого нечетного числа: 5 = 2+ 3
Первыми четырьмя числами 1, 2, 3 и 4 он обозначил четыре элемента,из которых по воззрениям древнегреческих мудрецов,состоял весь мир: огонь, землю, воду и воздух. Многое в учении Пифагора шло от шумеров и вавилонян. В частности., как и они Пифагор чтил число 7, а один из его учеников написал целое сочинение о необыкновенных свойствах семёрки и о её роли в земных и небесных делах.

Чтобы изобразить совершенство, Пифагор принялся за делители чисел. Все делители числа он складывал, и если сумма оказывалась меньше чиссла, оно объявлялось недостаточным, а если больше, то – избыточным. И только в случае,когда сумма в точности равнялась числу,его объявляли совершенным.Похожим образом изображали числами дружбу-два числа называли дружественными,если каждое из них равнялось сумме делителей другого числа.Число 6-совершенно. Его делители: 1, 2, 3 и сумма этих чисел как раз равна 6-ти. Найти пример дружественных чисел потруднее. Проверьте сами, что “дружат” числа 220 и 284.

Теперь занятия Пифагора кажутся нам ненужными забавами. Но, нельзя забывать, что с этих забав началось серьёзное знакомство людей с числами. Уже во времена Пифагора были найдены такие совершенные числа. Это правило состоит в следующем: если число 2^n – простое, то 2^n-1(2^n -1) – совершенное.
Из трёх совершенных чисел состоит отрицательное начало в лице дьявола-666. А количество этих чисел-3 божественное начало(Отец,Сын и Святой Дух).

Следующим совершенным числом является число 28. Если от 8 отнять 2, мы получим 6. В то же самое время 2^3=8,a 2*3=6( 2 и 3-женское и мужское начала).Выходит в цифре 6 заложены мужское и женское начала , ф шестёрки дают 666,что является отображением дьяволского начала.В то жу время число 666,как мы показали , построено на цифре 3, которое является божественным началом,что и является отображением единства и борьбы противоположностей и доказательством того, что дьявола создал бог. Иисуса Христа распяли на кресте, когда ему было 33 года. В числе 33 есть две цифры 3(божественное началоЮв то же время мужское), сумма которых равна 6-ти, а три шестёрки, как было сказано выше,являются отображением дьявольского начала. Но 6 лет назад до кончины Иисусу Христу было 27 лет. Если 3-божественное начало возвести в куб – 3^3 мы получим 27, а как мы заметили выше 27+6=33, а 6 является одновременно совершенным числом (2*3=6), что даёт нам самое совершенное существо – человека.

Если цифру 6 перевернуть с ног на голову,то получим цифру 9.Возраст же Христа во время его распятия был равен 33-ём, в котором как мы отметили выше две тройки:
3*3=9; теперь перевернём 9 обратно, и получим: 3 + 3=6.

А теперь ещё раз возведём тройку в куб и посмотрим что получится:
3^3=27, но 2+7=9 (перевёрнутая шестёрка), а 7-2=5 .

А вот пятёрка – это сумма мужского и женского начал:
2+3=5, но вот 3^2=9, которое, как оказалось, ещё и содержит в себе и мужское, и женское начала.

Давайте теперь 33 поделим на 3 , получим 11, а 1+1=2 – женское начало.

В этом мире каждое число имеет своё место и имеет своё значение. Давайте покажем это на конкретных примерах:

1 = 3 – 2

2 – женское начало

3 – мужское начало

4 = (2 + 3) + (2 – 3)

5 = 2 + 3

6 = 3*2 = 3 + 3 = (3 – 2) + 2 + 3 ( в совершенное число 6 входят две тройки и три двойки, т.е. два мужских и два женских начала. Я думаю, вот почему женщин больше, чем мужчин. Но скептики могут спросить : «А мужчин рождается больше, чем женщин?» На это я могу ответить : «В числах отображен итог программы, заключенный в природе».

7=2 * 3 + (3 – 2)

8 = 2^3

9 = 3^2

10 = (3 + 2) + (3 + 2)

11 = (3 + 2)+(3 * 2)

12 = 3 * 2 + 3 * 2 (кстати, всего было12 верных Хриту апосталов )

13 = 2^3 + 3 + 2

14 = 3^2 + 3 + 2

15 = 3^2 + 3 * 2

16 = 2^3 + 2^3

17 = 2^3 + 3^2

18 = 3^2 + 3^2

……… и т.д.

33 = 3^2 + 3^2 +3^2 + 3 * 2

5 и 10 – это высшые оценки, которыми ученики оцениваются, но как мы отметили выше, 5 (брак) = 3+2, а 10 = (3 + 2) + (3 + 2) – 2два брака, т.е. мужское и женское начала.

P.S. ეს პოსტი დაკოპირებული არ არის, ყველაფერი ზემოთაღნიშნული გამოკვლეულია ჩემ ძმისა და ჩემს მიერ. 🙂

 

როკის ლეგენდები_ნაწილი 4(METALLICA)

Filed Under (მუსიკა, სხვა...) by on 27-12-2011

Tagged Under : , ,

არ შემიძლია ამ ჯგუფზე არ დავწერო, მგონი ერთადერთი მეტალ ჯგუფია რომელსაც დიდი სიამოვნებით ვუსმენ და ძალიანაც მომწონს(სხვას რა აზრი აქ არ მაინტერესებს we are free to love right? :P:P) ჰოდა დავიწყე:

Metallica ამერიკული მეტალ-ჯგუფია რომელიც დაარსდა 1981 წელს ქალაქ ლოს-ანჯელესში და ჯგუფი შექმნის იდეა  ჯეიმს (ჯაემალას როგორც ჩვენი მეტალისტები უწოდებენ) ჰეტფილდისა (ვოკალი) და ლარს ულრიხის (დრამი) მოუვიდათ. ისინი თრეშ მეტალის დიდ ოთხეულშიც კი მოექცა და უკვე რამდენიმე წელია ერთ–ერთ ყველაზე რეიტინგულ ჯგუფად მიიჩნევა და მეტალის “მამად”. (მეც ასე ვთვლი)

 

Read More »

 

გამონათქვამები,ციტატები

Filed Under (საინტერესოა!) by on 27-12-2011

Tagged Under : , , ,

1.”ადამიანები ყოფიერების,არსებობის განსაკუთრებული წესი უპირველეს ყოვლისა იმაში გამოიხატება,რომ მას ასეთი ერთხელ და სამუდამოდ წინასწარ დადგენილი წესი არ გააჩნია,არამედ სხვადასხვაგვარად,სხვადასხვა წესით ყოფნა შეუძლია და თვითონ ირჩევს და აწესებს იმას,თუ როგორ,რა წესით იარსებობოს”ზურაბ კაკაბაძე

Read More »