Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
 

როგორ ამოვხსნათ 5 უცნობიანი სისტემა ექსელში

Filed Under (მათემატიკა) by on 29-04-2011

Tagged Under : , , , ,

 სისტემის ამოხსნა ექსელში შესაძლებელია როგორც კრამერის ესევე მატრიცული ხერხით. განვიხილოთ ორივე მათგანი.

                              კრამერის წესი

     მოცემულია ხუთ უცნობიანი სისტემა, პირველ ეტაპზე სიმეტრიულად გადავწერთ თითოეული რიცხვის წინ არსებულ კოეპიციენტს და ესევე პასუხებსაც, შემდგომში ჩამოვწერთ მხოლოდ კოეპიციენტებს იმდენჯერ რამდენი უცნობიცაა სისტემაში. ჩვენს შემთხვევაში ხუთჯელ (იხ.სურათი1).  გვაქვს ხუთი რიცხვითი სტროფი თითოეულ  მათგანშ მიმდევრობით სვეტებად არის ჩასმული სისტემის პასუხები.

Read More »

 

გა-windows7-ებულებისთანებისათვის (ნაწილი I)

Filed Under (OS / Servers, იუმორი) by on 29-04-2011

Tagged Under : , , , , , , , , ,

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ინტერნეტ გვერდების ბნელ თუ გამჭვირვალე განყოფილებებში ხმა დაირხა. დაირხა რა, პირდაპირ გავარდა, ხმა კი ისეთი იყო ვითარ „გავარდნა მეხისა მოწმენდილსა ცასა ამას ზედა“. დიდი თუ პატარა „უზერის“ ყურებს მიწვდა ეს ხმა, ისე ძლიერი რომ XP professional-ის თავდაჯერებულ ფანჯრებსაც კი ჩარჩოები მოერყათ. მაინც რა იყო ეს?  დასავლური ნესტიანი ქარი თუ „კატრინა“ ან მსგავსი ალქაჯი? მე პირადად გამაჟრჟოლა, დამბურძგლა და ელდანაცემივით (თუმცა ვით რა შუაშია)  ვუშვი ჩემს თაგუნას ხელი, რადგან უცნაურად მომღიმარი სათვალიანი კაცი დამიდგა თვალწინ.

Read More »

 

უმცირესი ნაწილაკი_ატომი (ნაწილი I)

Filed Under (ფიზიკა) by on 27-04-2011

Tagged Under : , , , ,

     

        ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ყველა სხეული შედგება უმცირესი ნაწილაკებისაგან, გამოითქვა ჯერ კიდევ 25 საუკუნის წინ. სწორედ ამ ნაწილაკებს უწოდეს ატომები. ატომს თვლიდნენ უმცირეს ნაწილაკად, რომელიც არ იყოფა შემადგენელ ნაწილებად. თუმცა მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ეჭვი ატომის განუყოფლობის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ  ატომი შედგება სამი სახის ქვეატომური ნაწილაკებისაგან: 1. ელექტრონები, რომლებსაც უარყოფითი მუხტი გააჩნიათ და ატომის ყველაზე მცირე მასის ნაწილაკებია. 2. პროტონები, რომლებსაც დადებითი მუხტი გაჩნიათ და ელექტრონზე 1836-ჯერ უფრო მასიურია. 3. ნეიტრონები, რომლებსაც მუხტი არ აქვთ ანუ უმუხტო ნაწილაკია. მათი მასა ოდნავ აღემატება პროტონის მასას.

Read More »

 

linux mint Oracle VM VirtualBox-ში

Filed Under (OS / Servers, Soft) by on 27-04-2011

Tagged Under : , , , , ,

თუ ჩვენს საიტზე ხშირად შემოდიხართ, აუცილებლად მოკრავდით თვალს თემას  Oracle VM VirtualBox, რომელშიც ამ პროგრამის თვისებებია ჩამოყალიბებული. ამ პოსტში კი ნახავთ, როგორ უნდა დაყენდეს ერთ-ერთი ლინუქსთაგანი ვირტუალურ ყუთში. 

 

Read More »

 

Углеродные нанотрубки (Carbon nanotube).

Filed Under (HI-TECH, ფიზიკა) by on 26-04-2011

Tagged Under : ,

Специальные технологии производства позволяют создавать нити и листы из углеродных нанотрубок размером в миллионы раз больше их самих.Что же такое  углеродные нанотрубки?

Углеродные нанотрубки — это протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров , состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена.( Фуллере́ны, бакибо́лы или букибо́лы — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит) и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода.)

 

Read More »

 

კრედიტი

Filed Under (ეკონომიკა) by on 26-04-2011

Tagged Under : , , ,

კრედიტი-ლათინური სიტყვა და პირდაპირი გაგებით სესხს,ვალს  ნიშნავს.უძველეს დროში იგი მევახშეობის ფორმით არსებობდა.ისტორიული განვითარების შედეგად მივიგეთ სასესხო კაპიტალი,რომლის მოძრაობის ფორმაც-კრედიტია და რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია განვითარებული საბაზრო ეკონომიკა.კრედიტი ხელს უწყობს რა საწარმო ძალების განვითარებას,ამასთნ თავად არის დამოკიდებული ქვეყნის საწარმო ძალების განვითარებასა და ეკონომიკური ზრდის დონეზე,საკრედიტო ურთიერთობებით  გაჟღენთილია მთელი ეკონომიკა,როგორც ქვეყნის შიგნით,ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

Read More »

 

ქრისტეს აღდგომა

Filed Under (სხვა...) by on 24-04-2011

 

                          http://img151.imageshack.us/img151/5443/qqqqqqqqqv.jpg
       არ არის სასწაული, უფრო დამოწმებული, არ არის ჭეშმარიტება უფრო გასახარი ადამიანის გულისათვის, როგორც ქრისტეს ყოვლადდიდებული მკვდრეთით აღდგომა! მოკლედ გვიყვებიან წმინდა მახარებლები უფლის აღდგომაზე, მის გამოცხადებაზე მენელსაცხებლე დედებთან და მოწაფეებთან; მაგრამ ამ მცირეოდენშიც ჩვენი გული შეიგრძნობს ამ სიხარულის სიჭარბეს, რომელმაც აღავსო გულები წმინდა კეთილმაუწყებლებისა, იმ ზეციურ სიხარულს, რომელიც ვერ გამოიხატება სიტყვებით, და არ ავრცობს რა დაწვრილებით, აჩენს მას უმეტესად აღფრთოვანებით სავსე გულის წამოძახილში: „რაბბუნი!… უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი!“ და ამ წმინდა სიხარულის გამოძახილად ჩვენ გულებში ჩნდება ჩვენი ტკბილი სააღდგომო მილოცვა „ქრისტე აღსდგა – ჭეშმარიტად აღსდგა!..“
 

Read More »