Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
 

ისევ GOOGLE vs YAHOO! ოღონდ..

Filed Under (WEB, ეკონომიკა) by on 20-10-2012

Tagged Under : , , , , , ,

 

ისევ მივუბრუნდები უკვდავ თემას, გუგლსა და იაჰუს; მაგრამ სხვა კუთხით. ვეცდები თავი მოვუყარო ყველაფერ იმას, რაც ქართულ სივრცეში გაფანტულია.

Read More »

 

დანაზოგი და სესხი

Filed Under (ეკონომიკა) by on 06-06-2011

Tagged Under : , , ,

დედამიწის ზურგზე ყოველთვის არსებობენ ადამიანები,რომლებიც ფულს აგროვებენ ანუ დანაზოგს აკეთებენ და მეორე მხრივ,ადამიანები რომლებიც ფულ სესხულობენ.დანაზოგს ვაკეთებთ მაშინ,როდესაც მთლიანად არ ვიყენებთ მიმდინარე შემოსავალს.ცალკეული ადამიანის თვალსაზრისით,დანაზოგი არის შემოსავალი,რომელიც არ იქნება დახარჯული მოხმარებისათვის.

Read More »

 

ინფლაცია

Filed Under (ეკონომიკა) by on 06-05-2011

Tagged Under :

   განვიხილავ მსოფლიოში ფართოდ დავრცელებულ და ყველა  ადამიანში უსიამოვნო განცდების აღმძვრელ ისეთ მოვლენას,როგორიც არის ინფლაცია.

    ინფლაცია საბაზრო   მეურნეობის მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის  ერთ-ერთი  ფორმაა,რომელიც რიგ დარღვევებს იწვევს ეკონომიკურ ურთიერთობებში  და დამანგრეველ ზეგავლენას ახდენს წარმოებაზე,განაწილებასა და გაცვლაზე,მომუშავეების მოტივაციაზე,მთელი საბაზრო მექანიზმის ფუნქციონირებაზე.

   ინფლაცია როგორც ვიცით,არის ქაღალდის ფულის კურსის(ყიდვისუნარიანობის)  გაცემა და ამის შედეგად ფასების  საერთო დონის ამაღლება.

Read More »

 

კრედიტი

Filed Under (ეკონომიკა) by on 26-04-2011

Tagged Under : , , ,

კრედიტი-ლათინური სიტყვა და პირდაპირი გაგებით სესხს,ვალს  ნიშნავს.უძველეს დროში იგი მევახშეობის ფორმით არსებობდა.ისტორიული განვითარების შედეგად მივიგეთ სასესხო კაპიტალი,რომლის მოძრაობის ფორმაც-კრედიტია და რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია განვითარებული საბაზრო ეკონომიკა.კრედიტი ხელს უწყობს რა საწარმო ძალების განვითარებას,ამასთნ თავად არის დამოკიდებული ქვეყნის საწარმო ძალების განვითარებასა და ეკონომიკური ზრდის დონეზე,საკრედიტო ურთიერთობებით  გაჟღენთილია მთელი ეკონომიკა,როგორც ქვეყნის შიგნით,ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

Read More »

 

თანამედროვე საბანკო სისტემა

Filed Under (ეკონომიკა) by on 13-04-2011

Tagged Under : , , ,

     ბანკი-დაწესებულებაა,სადაც შეგაძლია ფული ისესხოთ,თუ შეძლებ  იმის დასაბუთებას,რომ წარმატებული მეწარმეები ვართ და ფინანსურარდ არ გვიჭირს.სანკო სისტემა საბაზრო ინფრასტრუკტურის ყველაზე აუცილებელ და საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთ ურთულეს სფეროს წარმოადგენსრომელიც უშუალოდ  ზემოქმედებს ეკონომიკის ნებისმიერ დარგზე.ბანკი-საბაზრო სტრუკტურის ერთ-ერთი  ცენტრალური რგოლია და მისი არსი მის ძირითად ფუნკციებში ვლინდება.    ტერმინი"ბანკი"  წარმოიშვა იტალიური სიტყვა"ბანკო"დან,რაც სკამს ან ფარდულს ნიშნავს,სადაც გადამცვლელები თავიანთ მომასახურებას ახორციელებენ.პირველი ბანკი თანამედროვე გაგებით იტალიაში  ქ. გენუაში წარმოიქმნა 1407 წელს. 

Read More »

 

მეწარმეობა და რისკი

Filed Under (ეკონომიკა) by on 08-04-2011

Tagged Under : , , , ,

      რისკი ყველა ჩვენგანს თან სდევს სამუშაოზე,ქუჩაში და ა.შ.ყოველთვის არსებობს იმის ალბათობა,ყოველთვის რაღაც უსიამოვნებას გადაწყდებით,მაგრამ ამ რისკსს თვითონ ცხოვრება გვიმზადებს,რომლისგანაც თავის დაღწევა თითქმის შეუძლებელია. ზოგადად,”რისკი“განიხილება,როგორც შესაძლო საფრთხე.ეკონომიკურ თეორიაში რისკის ქვეშ გულისხმობენ საწარმოს მიერ შემოსავლის ნაწილის დაკარგვის შესაძლებლობას,გარკვეული სამეწარმეო და საფინანსო საქმიანობის  განხორციელების შედეგად.ძირითადად გამოარჩევენ: სოცილურ,ეკონომიკურ,პროფესიულ,სამედიცინო და ბიოლოგიურ და სხვა სახის რისკებს. 

Read More »

 

ფულის წარმოშობა

Filed Under (საინტერესოა!, ეკონომიკა) by on 01-04-2011

Tagged Under : , ,

ფულს ისევე დიდი ხნის ისტორია აქვს, როგორც კაცობრიობის ცივილიზაციას. საუკუნეების სვლასთან ერთად ფულადი ერთეულებიც მუდმივად იცვლებოდა. მას ცალკეულ ქვეყანაში თავისი ისტორია აქვს და თითოეული თავისთავად უნიკალურია. რა არის ფული? ამ კითხვით იყო დაკავებულიმეცნიერული აზრიძველბერძნული ფილოსოფოსების პერიოდიდან, ახვადასხვა დროისმეცნიერები და საზელმწიფო მოღვაწეები სხვადასხვანაირად განსაზღვრავდნენ ფულის ბუნებასდა მისი წარმოშობის მიზეზებს, როლს და მნიშვნელობას საზოგადოების ცხოვრებასა და ეკონომიკაში.

Read More »