Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Reddit button
Myspace button
Linkedin button
Webonews button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
 

11 რამ,რაც სკოლაში არ გასწავლეს.

Filed Under (საინტერესოა!) by on 18-11-2012

Tagged Under : ,

ბილ გეიტსი შეიძლება გიყვარდეს ან შეიძლება გეზიზღებოდეს, მაგრამ ძნელია იმის უარყოფა, რომ იგი არაორდინალური და კარგად მოაზროვნე ადამიანია.ამიტომ ყველასთვის საკმაოდ საინტერესო და გამოსადეგი იქნება მისი სიტყვები, რომელიც მან ერთ-ერთ სკოლაში გამოსვლისას წარმოთქვა.

1)ცხოვრება უსამართლოა-შეეჩვიე ამ ფაქტს.
2)მსოფლიოს ფეხებზე ჰკიდია შენი გრძნობები და თვითშეფასება.იგი ელოდება შენგან რაიმე მიღწევებს მანამ სანამ ყურადღებას მიაქცევს შენს გრძნობებს და რაღა თქმა უნდა, ღირსებას.
3)ძალიან საეჭვოა, რომ სკოლის დამთავრებისთანავე წელიწადში 40.000 დოლარს ვინმე გადაგიხდის. შენ ვერ გახდები წარმატებული კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი, ლიმუზინით და პირადი მძღოლით ვიდრე ამას არ დაიმსახურებ.
4)თუ თვლი, რომ შენი მასწავლებელი მკაცრია და ბევრს ითხოვს-
მოითმინე სანამ სამსახურში უფროსს გაიცნობ.მასწავლებლისგან განსხვავებით უფროსის კარიერა დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ შეასრულებ დავალებებს.
5)მაკდონალდსში ბურგერების შეწვა ღირსების შემლახველი არ უნდა იყოს.
6)არ იჩქარო და შენს წარუმატებლობაში მშობლები არ დაადანაშაულო. შეეშვი წუწუნს და სჯობს საკუთარ შეცდომებზე ისწავლო.
7)შენს დაბადებამდე შენი მშობლები არ იყვნენ ასეთი მოსაწყენები, როგორც შენ ეხლა გეჩვენება.ისინი გახდნენ ასეთები იმიტომ, რომ შენს უდარდელ ცხოვრებაზე ზრუნავენ.
8)ზოგიერთ სკოლაში ცუდ ნიშნებს აღარ წერენ და ტესტის გადაბარების უფლება გაქვთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც მოგინდებათ.
-ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი ხდება.
9)ცხოვრება არაა დაყოფილი სემესტრებად და საზაფხულო არდადეგებიც არ არსებობს იქ.
10)რეალური ცხოვრება არ აგერიოს იმაში, რასაც ტელევიზორში აჩვენებენ.
11)გქონდეს კარგი ურთიერთობა “აჩკარიკ”-ბოტანიკოსებთან, დიდი ალბათობით, რომელიმე შენი უფროსი გახდება.

წყარო

 

2 სკაიპის გახსნა უპროგრამოდ

Filed Under (საინტერესოა!) by on 16-06-2012

Tagged Under :

ზოგჯერ ბევრს დაგვჭირვებია 2 სკაიპის გახსნა, ამ დროს  თუმცა რა ხდება??  2 სკაიპის გამხსნელი პროგრამა არ გვაქვს :))
ასეთ შემთხვევაში უნდა მოვიქცეთ ესე: თუ კომპიუტერში გვიყენია  sp2,sp3,vista,windows 7\32 bit, გავხსნით RUN-ს და ჩავწერთ —–>
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /secondary და გაიხსნება მეორე სკაიპი.

თუ გვიყენია რომელიმე იგივე სისტემა, მხოლოდ 64 bit, მაშინ ვწერთ RUN-ში შემდეგს —–>

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /secondary

და გაიხსნება მეორე სკაიპი:))

 

fix hidden files and folders

Filed Under (საინტერესოა!) by on 16-06-2012

Tagged Under : , , , ,

როდესაც თქვენ საყვარელ კომპიუტერში რომელიმე ვირუსი აზიანებს ფაილებს, კერძოდ კი გიქრობთ იმ ფაილებს რომლებიც თქენთვის მნიშვნელოვანია, მაშინ დაგეხმარებათ ეს 2 ბრძანება.

ეხლა რა ხდება. პირველად ვხსნით RUN-ს და ვწერთ ამას –> regsvr32 /i browseui.dll და ვაჭერთ ENTER-ს
რომლის შემდეგ უნდა ამოაგდოს შემდეგი ფანჯარა

შემდეგ  ვხსნით ისევ RUN-ს და ვწერთ შემდეგს —> regsvr32 /i shell32.dll რომლის შემდეგ მივიღებთ შემდეგ ფანჯარას.

თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ზემოთ არის მოცეული, მაშინ თქვენი პრობლემაც მოგვარდება.
 

10 გზა თუ როგორ უნდა დაიცვათ თქვენი კომპიუტერი ვირუსებისგან

Filed Under (საინტერესოა!) by on 29-04-2012

Tagged Under : ,

10 gza Tu rogor unda daicvaT Tqveni kompiuteri virusebisgan

 

1. ar daaWiroT, ar gaxsnaT TqvenTvis gaugebari veb saitebis bmulebi. maTSi SeiZleba Camaluli iyos e.w WORM virusebi.

2. gamoiyeneT FIREFOX rogorc Tqveni wamyvani brauzeri. is metad stabiluri da daculia, vidre opera, chrome, iexplorer an sxva brauzeri.

3.daadeT paroli Tqvens USER-s. (momxmarebels, romliTac Tqven SedixarT.)

4. ar gaTiSoT UAC (user access control) anu gasagebad rom vTqvaT is fanjara romelic yoveli programis CarTvisas vardeba da gvekiTxeba gaeSvas Tu ara esa Tu is programa.(Semawuxebelia Tumca gvicavs)

 

5. ar gaTiSoT FIREWALL. ვინდოუსის ინტეგრირებული მცველი, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად გვიცავს ვირუსებისგან(ჰაკერებისგანაც)

 

6. aucilebelia geyenoT licenzirebuli antivirusi. ფასიანი როგორიც არის KASPERSKY, AVIRA ან სხვა, თუმცა microsoft- aqvs kargi da stabiluri antivirusi (microsoft security essential) ufasod! ! !

 

7. frTxilad iyaviT raimes dainstalirebisas, bevr programas virusi instalaciis Semdeg moyveba. ar daayenoT gaurkveveli programebi, an Tu davayenebT rames sasurvelia iyos oficialuri saitidan.

 

8. ufrTxildiT FLESH mexsierebebs. xSirad virusebi kompiuterSi FLESH-is SeerTebis Semdeg Semodis AUTORUN-is (fleSkis avto CamrTveli) meSveobiT. amitom sasurvelia es AUTORUN gavTiSoT

9. davayenoT FLESH mexsierebidan Semomavali virusebisgan dasacavi programa

 

10. cota ucnauria, Tumca Tu ar gindaT rom virusebma Segawuxon daayeneT sxva alternatiuli operaciuli sistema rogoric aris ubuntu magaliTisTvis.

წყარო

 

ინდიგო ბავშვები

Filed Under (საინტერესოა!, მეცნიერები, ფსიქოლოგია) by on 09-04-2012

Tagged Under : ,

წყარო – itv.ge

 

 

windows 8

Filed Under (საინტერესოა!, Soft) by on 07-04-2012

Tagged Under : ,

 

 

ხალხო ესეც ნატრული windows 8 😀

Read More »

 

Asus Eee PC: როგორ აღვადგინოთ დაზიანებული BIOS-ი

Filed Under (საინტერესოა!, HI-TECH) by on 01-04-2012

Tagged Under : , , ,


ეს “შვიდინჩიანი” ნეტბუკი მგონი ბევრმა თქვენგანმა გაიცნო. განსაკუთრებით კი ბოლო წლების წარმატებულმა სკოლის მოსწავლეებმა რომელთაც ბევრი შრომისთვის და თავდადებისთვის სწორედ ეს ღირსშესანიშნავი, “მაღალი ტექნოლოგიების შედევრი” მიიღეს საჩუქრად.

 

Read More »